Startersvrijstelling verhoogd in 2024

Een cruciale voorwaarde om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is de woningwaardegrens, die aangeeft dat de koopsom een bepaalde limiet niet mag overschrijden. In 2023 was dit € 440.000, deze grens wordt in 2024 verhoogt naar € 510.000, wat een aanzienlijke stijging is! Deze grens geldt voor de totale waarde van de woning, inclusief aanhorigheden zoals tuin, schuur of garage. Om van deze verhoging te profiteren, moet de overdracht van de woning plaatsvinden na 31 december 2023.